navigace » English


HYDROIZOLACE

ELIMINATOR:

aplikace Eliminatoru na ocelových mostech 1. železničního koridoru aplikace Eliminatoru na mostu Koberovice (D1) – betonový podklad; první aplikace této technologie na dálničním tahu v ČR aplikace Eliminatoru na ocelovém železničním mostu aplikace Eliminatoru na betonovém železničním mostu

Systém vodotěsné izolace Eliminator® firmy Stirling Lloyd patří k nejkvalitnější skupině izolačních systémů vyvinutých pro inženýrské stavby na našem trhu.

Skladba izolačního souvrství je tvořena materiály na bázi methyl-metakrylátové pryskyřice. Penetračně-adhezní nástřik zajišťuje dokonalé přilnutí systému k podkladní konstrukci a zvyšuje povrchovou pevnost podkladu.

Vlastní izolace je tvořena nástřikem dvou vrstev v tloušťce 1–2 mm dle typu izolované konstrukce.

Tento dvouvrstvý systém je schopen odolávat i extrémním vlivům – zatížení dopravou. Rozdělení do dvou vrstev eliminuje veškeré možné chyby způsobené lidským faktorem při realizaci.

Proto je možné, a dnes i nutností, poskytnout záruku na dokončenou izolaci v délce minimálně 120 měsíců.

Certifikát aplikační firmy k aplikaci hydroizolačního systému Eliminator č. E-01/02/2001

Modifikované asfaltové pásy:

celkový pohled na hydroizolační práce úprava detailů – navaření pásů z průběhu prací

Užívají se k izolaci proti stékající i tlakové vodě a zemní vlhkosti.

Izolační vrstvu tvoří pásy z modifikovaného asfaltu min. tloušťky 4 mm a to v jedné nebo ve dvou vrstvách.

Pásy se buď celoplošně natavují, nebo volně pokládají na připravený povrch.

V případě celoplošně natavených pásů se povrch upravuje penetračním nátěrem (na bázi asfaltu i epoxidových pryskyřic) a případným brokováním. Volně položené asfaltové pásy (plovoucí) se pokládají na zhutněnou přesypávku opatřenou geotextilií s příslušnou gramáží.

Schválené systémy pásových izolací zahrnují jednopásové i dvoupásové provedení.

Asfaltové pásy je třeba chránit měkkou ochrannou vrstvou z geotextilie, která může být kombinována s tvrdou ochrannou vrstvou z betonové mazaniny.

Osvědčení pro aplikaci hydroizolačních materiálů ICOPAL VEDAG CZ

Osvědčení pro aplikaci hydroizolačního systému PARALON NT5 PONTS pro silniční mostní objekty

Stěrkové izolace:

Užívají se k izolaci proti stékající vodě a zemní vlhkosti.

Mohou být na bázi asfaltodehtové, epoxidové, polyuretanové nebo cementové.

Nejrozšířenější jsou dvoukomponentní epoxidové a polyuretanové pryskyřice. Nanášejí se stěrkou na předem připravený povrch – obrokovaný, opatřený adhezním nátěrem se vsypem z křemičitého písku. Vlastní izolační vrstva se nanáší v nominální tloušťce cca. 5 mm. Během nanášení se hmota válečkuje jehlovým válečkem a je celoplošně opatřena vsypem z křemičitého písku. V některých případech se na vlastní izolační vrstvu aplikuje ještě uzavírací nátěr. Tloušťka nanášených vrstev se průběžně kontroluje zubovou měrkou.

Výhodou epoxidových a polyuretanových stěrkových izolací je vysoká mechanická pevnost, odolnost proti nárazům, elasticita a vysoká přilnavost.

Jejich vlastnosti je umožňují použít jako přímopochozí izolační systém.