navigace » English


KVALIFIKACE

Základní

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis z obchodního rejstříku (str. 1)Výpis z obchodního rejstříku (str. 2) (IČ 44564287)

úplný výpis »»

Živnostenský list

Živnostenský list (provádění staveb, jejich změn a odstraňování)

ISO

Jakost ISO 9001:2001

Certifikát managementu jakosti dle ISO 9001 Certifikát dle ČSN EN ISO 9001

Certifikát managementu jakosti dle ISO 9001 pro pozemní komunikacePříloha k certifikátu managementu jakosti dle ISO 9001 pro pozemní komunikace (str. 1)Příloha k certifikátu managementu jakosti dle ISO 9001 pro pozemní komunikace (str. 2) Certifikát v oboru výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací

Environment ISO 14001:2005

Certifikát environmentálního managementu dle ISO 14001 Certifikát dle ČSN EN ISO 14001

Bezpečnost OHSAS 18001:2008

Certifikát managementu bezpečnosti dle OHSAS 18001 Certifikát dle OHSAS 18001

» Politika

Autorizace

Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby Osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby

Osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce Osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Svařování

Certifikát procesu provádění ocelových konstrukcí ČSN EN 1090-2+A1:2012 Certifikát procesu provádění ocelových konstrukcí ČSN EN 1090-2+A1:2012
 – výroba a montáž ocelových konstrukcí

Certifikát procesu svařování ČSN EN ISO 3834-2:2006 (str. 1)Certifikát procesu svařování ČSN EN ISO 3834-2:2006 (str. 2) Certifikát procesu svařování ČSN EN ISO 3834-2:2006
 – svařování a navařování kolejnic, výroba a montáž ocelových konstrukcí

Osvědčení způsobilosti ke svařování Osvědčení způsobilosti ke svařování

Osvědčení způsobilosti k montáži ambulantních izolovaných styků kolejnic Osvědčení způsobilosti k montáži A-LIS

Osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných částí výhybek Osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných částí výhybek

Pověření svářečského technika Pověření svářečského technika

Certifikát evropského svařovacího technologa Certifikát evropského svařovacího technologa

Certifikát evropského specialisty na svařování betonářských ocelí Certifikát evropského specialisty na svařování betonářských ocelí

Osvědčení svářečského specialisty Osvědčení svářečského specialisty

Revize, provozování a údržba železničních vleček

Licence k provozování drážní dopravy (str. 1)Licence k provozování drážní dopravy (str. 2) Licence k provozování drážní dopravy č. 1-1000/98-DÚ/O-Se

Osvědčení dopravce pro provozování drážní dopravy (str. 1)Osvědčení dopravce pro provozování drážní dopravy (str. 2) Osvědčení dopravce

Osvědčení dopravce pro provozování drážní dopravy (část A)Osvědčení o bezpečnosti (část B) Osvědčení o bezpečnosti č. OSD/2013/149

Osvědčení strojníkůOsvědčení strojníkůOsvědčení strojníkůOsvědčení strojníkůOsvědčení strojníkůOsvědčení strojníků Osvědčení strojníků

Statické zajištění

Certifikát k aplikaci systému Stati-CAL Certifikát aplikační firmy k aplikaci systému Stati-CAL

Hydroizolace

Certifikát k aplikaci hydroizolačního systému Eliminator Certifikát aplikační firmy k aplikaci hydroizolačního systému Eliminator č. E-01/02/2001

Osvědčení pro aplikaci hydroizolačních materiálů ICOPAL VEDAG CZ Osvědčení pro aplikaci hydroizolačních materiálů ICOPAL VEDAG CZ

Osvědčení pro aplikaci hydroizolačního systému PARALON NT5 PONTS pro silniční mostní objekty Osvědčení pro aplikaci hydroizolačního systému PARALON NT5 PONTS pro silniční mostní objekty

Sanace betonových konstrukcí

Osvědčení pro aplikaci systému vodotěsných izolací BASF Osvědčení pro aplikaci systému vodotěsných izolací BASF

Jiná ocenění

Certifikát finalisty krajského kola Vodafone Firma roku 2011 Ústeckého kraje Certifikát finalisty krajského kola Vodafone Firma roku 2011 Ústeckého kraje; Cena Hospodářských novin

Čestné uznání v rámci soutěžní přehlídky „Stavba Ústeckého kraje 2006” Stavba Most Žďárek získala Čestné uznání v rámci soutěžní přehlídky „Stavba Ústeckého kraje 2006”.