navigace » English


KVALIFIKACE

INTEGROVANÁ POLITIKA SMQ, EMS A BOZP
SPOLEČNOSTI N+N – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, S.R.O.

Veškeré činnosti, které provádíme, jsou začleněny do systému splňující požadavky ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a OHSAS 18001.

Předmětem činnosti společnosti je:
Výstavba a rekonstrukce bytových, občanských, inženýrských a průmyslových staveb, výstavba, rekonstrukce a opravy pozemních komunikací, kolejových a mostních objektů, zřizování bezstykové koleje, provádění izolací proti vodě a provádění statického zajištění staveb a provozování drážní dopravy.

Základní prioritou v oblasti managementu je trvalé zlepšování úspěšnosti společnosti, plnění potřeb a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran, rozvoj zaměstnanců a zajišťování zdrojů pro realizaci procesů vytvářejících hodnotu a zdrojů pro systém integrovaného řízení.

Tato integrovaná politika slouží jako rámec pro plnění záměru zlepšovat výkonnost organizace.

Pro realizaci integrované politiky byly stanoveny tyto základní principy:

V Litoměřicích dne 1. 2. 2017

Josef Vaňousek
jednatel
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Certifikát dle ČSN EN ISO 9001

Certifikát dle ČSN EN ISO 14001

Certifikát dle ČSN OHSAS 18001