navigace » English


STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Stati-CAL/HELIFIX:

zesílení mostní klenby systémem Helifix zesílení opěry systémem Helifix, detail pohled na ukotvení ocelových prutů do čela klenby detail ukládání ocelového prutu aplikace speciální malty aplikace speciální malty, detail statické zajištění budov systémem Helifix

Systém vetknutých spirálových kleštin z prvotřídní nerezové oceli s vysokopevnostní cementovou zálivkou bezpečně zajistí narušené stavební konstrukce.

Takto zajištěnou konstrukci lze namáhat zatížením často i vyšším, než bylo původně navrženo.

Certifikát aplikační firmy k aplikaci systému Stati-CAL

Certifikát aplikační firmy k aplikaci systému Helifix č. HEL-0008-2007

Uhlíkové lamely:

umístění lamel do spodní části nosného trámu montáž lamely v délce 17 m do kotevního epoxidu před aplikací lamel byla konstrukce mostu odlehčena odstraněním kompletního silničního souvrství včetně říms

Oblasti použití

Výhody