navigace » English


SVAŘOVÁNÍ

odpich termitového svaru v noci navařování srdcovky měření srdcovky broušení srdcovky termitové svařování ve výhybkách úprava upínací teploty napínacím zařízením a provádění závěrného svaru

Osvědčení způsobilosti ke svařování č. 3 095/07–OP

Osvědčení způsobilosti k montáži A-LIS č. 1532/09–OTH

Osvědčení způsobilosti k broušení pojížděných částí výhybek č. 1934/2009–TÚDC

Pověření svářečského technika č. 13/185

Certifikát evropského svařovacího technologa č. EWT/CZ 01227/2

Osvědčení svářečského specialisty č. WS 4-020

Osvědčení o odborné způsobilosti revizního technika e. č. 335-98/D-S

Certifikát procesu provádění ocelových konstrukcí ČSN EN 1090-2+A1:2012
 – výroba a montáž ocelových konstrukcí

Certifikát procesu svařování ČSN EN ISO 3834-2:2006
 – svařování a navařování kolejnic, výroba a montáž ocelových konstrukcí (str. 1)

Certifikát procesu svařování ČSN EN ISO 3834-2:2006
 – svařování a navařování kolejnic, výroba a montáž ocelových konstrukcí (str. 2)