KOLEJOVÉ STAVBY

Oprava kolejí a výhybek na trati žst. Měchenice - žst. Dobříš

Fotodokumentace

žst. Dobříš, nový stav po opravěžst. Dobříš, původní stavžst. Dobříš, nový stav po opravě výhybekžst. Dobříš,  nová nástupiště

Investor

SŽDC, s.o., OŘ Praha »»

Doba realizace

X-XI 2014

Finanční objem

10,1 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce koleje, přejezdu, nástupišť

Technický popis

souvislá výměna kolejového lože se snesením kolejového roštu, výměna pražců, zřízení pražcových kotev, zřízení mimoúrovňového i úrovňových nástupišť typu Tischer, Sudop K, oprava přejezdové konstrukce, úprava GPK, svařování do bezstykové koleje a ve výhybkách