KOLEJOVÉ STAVBY

Oprava kolejí č. 201, 203 v žst. Beroun seř. n.

Fotodokumentace

žst. Beroun, nový stav po opravě

Investor

SŽDC, s.o. OŘ Praha »»

Doba realizace

XI - XII 2014

Finanční objem

13,7 mil. Kč

Cíl

oprava železničního svršku

Technický popis

souvislá výměna kolejových polí vč. výměny kolejového lože, výměna výhybkových pražců, podkladnic, úprava GPK kolejí a výhybek, úprava stezek, svařování do bezstykové koleje, navaření srdcovek a jazyků