KOLEJOVÉ STAVBY

Rekonstrukce žst. Litoměřice h.n.

Fotodokumentace

Litoměřice h.n., nová železniční stanice Litoměřice horní nádraží Litoměřice h.n., trhání kolejových roštů kolejovým pokladačem TLP 550 Litoměřice h.n., úprava zemní pláně Litoměřice h.n., výstavby nástupišť Litoměřice h.n., pokládka kolejových pasů Litoměřice h.n., nová železniční stanice Litoměřice horní nádraží

Investor

SŽDC, s.o., OŘ Praha »»

Doba realizace

VIII. 2015 – IV. 2016

Finanční objem celé zakázky

117,0 mil. Kč

Zhotovitel

Společnost N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. + STRABAG Rail, a.s.

Cíl

Kompletní rekonstrukce železniční stanice Litoměřice horní nádraží.

Technický popis

Demontáž kolejí a výhybek, zřízení trativodů, sanace železničního spodku, zřízení štěrkového lože, zřízení nového kolejiště z betonových výhybek, svaření do bezstykové koleje, zřízení nových přístupových chodníků z ulic Nerudova a Teplická a napojených na nově vybudovaný železniční přechod celopryžové konstrukce pro pěší v prostoru kolejiště stanice, vybudování tří nových bezbariérových nástupišť, stavební úpravy výpravní budovy.