KOLEJOVÉ STAVBY

Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov - Liberec

Fotodokumentace

žst. Hodkovice nad Mohelkou po rekonstrukci výhybek a staničních kolejí nová nástupištní hrana, odvodnění skalního zářezu po vyčištění štěrkového lože a úpravě GPK traťové koleje

Investor

SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Praha »»

Doba realizace

VII. 2015 – III. 2016

Finanční objem

56,7 mil. Kč

Cíl

Rekonstrukce trati v TÚ Turnov - Liberec.

Technický popis

Rekonstrukce nástupišť v žst. Sedlejovice a Hodkovice n.M., rekonstrukce podchodu Hodkovice n.M., rekonstrukce železničního svršku, zřízení bezstykové koleje, výměna kolejnicových pasů, čištění štěrkového lože, úprava GPK, výstavba opěrných zdí v TÚ Sychrov – Hodkovice n.M., Hodkovice n.M.-Rychnov u Jablonce n.N.. Rekonstrukce mostu 137,358 trati Stará Paka-Liberec.