KOLEJOVÉ STAVBY

TSO Lubenec - Chyše

Fotodokumentace

po rekonstrukci kolejového svršku a spodku sanace zemní pláně odvodnění drážního tělesa

Investor

SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Praha »»

Doba realizace

VII. 2015 – III. 2016

Finanční objem

4,7 mil. Kč

Cíl

Těžká střední oprava železniční trati Lubenec - Chyše.

Technický popis

Rekonstrukce železničního svršku v km 39,894 - 40,348; demontáž a montáž kolejových roštů, výměna kolejového lože.

Rekonstrukce železničního spodku v km 39,886 - 40,476; zřízení odvodnění, sanace + oprava opěrné zdi + úprava náspu (zatěžovací lavice), zřízení ochranné vrstvy před pádem kameniva.