KOLEJOVÉ STAVBY

Oprava SK 105-107 a výhybek v žst. Nymburk – seř.

Fotodokumentace

oprava SK - před opravou oprava SK - nový stav po opravě

Investor

Správa řelezniční dopravní cesty, s.o., OŘ Praha »»

Doba realizace

VII. 2016

Finanční objem

13,0 mil. Kč

Cíl

Oprava SK a výhybek.

Technický popis

Výměna kolejového lože, pražců, srdcovek, jazyků a opornic, svařování, úprava GPK, stabilizace kolejového lože .