KOLEJOVÉ STAVBY

Oprava nástupišť a SK v žst. Hvězdonice

Fotodokumentace

oprava kolejí žst. Hvězdonice

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Praha »»

Doba realizace

X. - XI. 2016

Finanční objem

2,9 mil. Kč

Cíl

Oprava nástupiště a Sk v žst. Hvězdonice.

Technický popis

Odstranění stávajícího kolejového lože, úprava, souvislé doplnění kolejového lože, výměna pražců, demontáž a montáž kolejového roštu, dělení kolejnic kyslíkem tv. S49, zřízení kolejového styku, výměna podkladnice, upevnění a podložky, úprava GPK, svařování kolejnic termitem, výměna podkladnice ve výhybce, oprava nástupiště, odstranění plevelů.