KOLEJOVÉ STAVBY

Rekonstrukce trati Bečov—Karlovy Vary dol. km 49,820–50,200 SVP+BK; km 37,000–37,500

Fotodokumentace

Rekonstrukce trati Bečov—Karlovy Vary; nový stavRekonstrukce trati Bečov—Karlovy Vary; původní stavRekonstrukce trati Bečov—Karlovy Vary; během oprav – svaření do bezstykové koleje

Investor

SŽDC, s.o., SDC Severozápadní Čechy »»

Doba realizace

IV–V 2012

Finanční objem

4,6 mil. Kč

Cíl

souvislá výměna pražců a zřízení bezstykové koleje

Technický popis

souvislá výměna pražců; souvislá výměna kolejnic; čištění kolejového lože; úprava stezek; svaření koleje; úprava směrového a výškového uspořádání koleje; montáž úrovňového nástupiště typu Tischer