KOLEJOVÉ STAVBY

Oprava železničního svršku a spodku na trati Děčín východ–Benešov nad Ploučnicí

Fotodokumentace

zrekonstruovaná kolej na trati Děčín východ–Benešov nad Ploučnicí, nový stavvýstavba gabionové zdi v žst. Malá Veleňgabionová zeď a opravená trať v žst. Malá Veleňkolej na trati Děčín východ–Benešov nad Ploučnicí, původní stav

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o. »»

Doba realizace

XII 2010–VI 2012

Finanční objem

15,0 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce železničního svršku a spodku a oprava mostních objektů a propustů

Technický popis

Sanace koleje, oprava nástupiště, oprava a zřízení nového odvodnění železničního spodku, výstavba gabionových zdí, práce na zabezpečovacím zařízení, svařování a zřízení bezstykové koleje, úprava geometrické polohy koleje.

Pročištění propustů od naplavenin, dláždění koryt a kuželů kamennou dlažbou, sanace spodní stavby a betonových konstrukcí, injektáže a statické zajištění zdiva, hydroizolace, výroba a osazení nového zábradlí.