KOLEJOVÉ STAVBY

Rekonstrukce výhybek č. 304, 305 a SK č. 90 v žst. Děčín západ

Fotodokumentace

dokončená rekonstrukce výhybek v žst. Děčín západrekonstrukce výhybek v žst. Děčín západ, …rekonstrukce výhybek v žst. Děčín západ, …rekonstrukce výhybek v žst. Děčín západ, …rekonstrukce výhybek v žst. Děčín západ, …

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o., SDC Ústí nad Labem »»

Doba realizace

XI 2008

Finanční objem

7,24 mil. Kč

Cíl

oprava výhybek a staniční koleje v žst. Děčín

Technický popis

kompletní rekonstrukce křižovatkových výhybek CS 49 1:9-190 včetně zřízení bezstykové koleje