KOLEJOVÉ STAVBY

Rekonstrukce železničního svršku na mostě v km 2,089 trati Děčín–Jedlová

Fotodokumentace

rekonstrukce železničního svršku na mostě v Děčíně; práce ASP podbíječkyrekonstrukce železničního svršku na mostě v Děčíně; práce ASP podbíječkyrekonstrukce železničního svršku na mostě v Děčíně; práce ASP podbíječkyrekonstrukce železničního svršku na mostě v Děčíně; ohřev kolejnic, zřízení BKrekonstrukce železničního svršku na mostě v Děčíně; řezání kolejnic, příprava svárurekonstrukce železničního svršku na mostě v Děčíně; svařování kolejnic SOWOS

Investor

Stavební správa západ, Praha »»

Doba realizace

VIII–X 2013

Finanční objem

9,2 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce železničního svršku na mostě v Děčíně přes Labe

Technický popis

odstranění montáž syntetické bezešvé izolace na ocelových nosných konstrukcí; montáž dvoupásové izolace na klenbách mostu; vytržení kolejového roštu; zřízení železničního spodku; zřízení štěrkového lože; pokládka kolejového roštu; úprava GPK; svařování do bezstykové koleje