KOLEJOVÉ STAVBY

Rekonstrukce výhybek na Slezském předměstí v Hradci Králové

Fotodokumentace

zrekonstruované výhybkové zhlaví na Slezském předměstí v Hradci Králové, nový stavvýhybkové zhlaví na Slezském předměstí v Hradci Králové, původní stavzrekonstruované výhybkové zhlaví na Slezském předměstí v Hradci Králové, nový stav

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o. »»

Doba realizace

VII – IX 2011

Finanční objem

3,0 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce výhybek

Technický popis

vytržení výhybek, odvodnění ve výhybkách, kompletní výměna štěrkového lože ve výhybkách, výměna pražců a kolejnic ve výhybkách, svařování kolejnic, navařování jazyků a srdcovek, směrová a výšková úprava koleje