KOLEJOVÉ STAVBY

Modernizace trati v úseku Hrobce–Hněvice – rekonstrukce děčínského zhlaví

Fotodokumentace

rekonstrukce děčínského zhlaví v žst. Hněvice, pohled na kolejové rozvětvení na mostě (firma N+N realizovala oba objekty)

Investor

České dráhy, a. s., Stavební správa Praha »»

Doba realizace

2000

Finanční objem

19,0 mil. Kč

Cíl

zbudování nového kolejového rozvětvení na 1. železničním koridoru na děčínském zhlaví v žst. Hněvice

Technický popis

kompletní rekonstrukce zhlaví novým materiálem – výhybky na betonových pražcích včetně příslušných přípojných kolejových polí