KOLEJOVÉ STAVBY

Stavba kolejové spojky – výhybna Karlovy Vary–Dvory

Fotodokumentace

nová výhybna Karlovy Vary–Dvory, celkový pohledpokladač TLP 550 se zavěšeným kolejovým polemvýhybna Karlovy Vary–Dvory, pokládkavýhybna Karlovy Vary–Dvory, pokladač TLP 550výhybna Karlovy Vary–Dvory, průběh nočního termitového svařování

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR »»

Doba realizace

X–XII 2004

Finanční objem

15,5 mil. Kč

Cíl

vybudování nové výhybny a přeložky části železniční trati spojené s novým přemostěním rychlostní komunikace

Technický popis

zřízení železničního spodku a svršku, odvodnění pomocí trativodu, pokládka betonových výhybek a kolejové spojky