KOLEJOVÉ STAVBY

Kolej č. 102 železniční vlečka Kolín–Ovčáry

Fotodokumentace

vlečka Kolín–Ovčáry, celkový pohled na stavbuvlečka Kolín–Ovčáry, pokládka kolejových polí

Investor

Město Kolín »»

Doba realizace

VII–VIII 2005

Finanční objem

7,7 mil. Kč

Cíl

zřízení přípojné koleje do automobilky TPCA

Technický popis

vybudování cca 700 m železničního svršku, zřízení výhybek na betonových a dřevěných pražcích