KOLEJOVÉ STAVBY

TSO výhybek a oprava výhybek po MÚ v žst. Liběchov

Fotodokumentace

žst. Liběchov – nový stav po opravě výhybekžst. Liběchov – vytrhávání výhybekžst. Liběchov – směrová a výšková úprava koleje pomocí stroje ASPVžst. Liběchov – stav výhybek po nehoděžst. Liběchov – stav výhybek po opravě

Investor

SŽDC, s.o., OŘ Ústí nad Labem »»

Doba realizace

VI–XI 2012

Finanční objem

9,1 mil. Kč

Cíl

těžká střední oprava výhybky a dvojité kolejové spojky po nehodě

Technický popis

vytržení výhybky; demontáž a montáž výhybky na roštu; pokládka výhybky; výměna pražců u přípojných polí; výměna štěrkového lože; svaření výhybky do BK; navařování, broušení kolejnic a výměna VP svorníků; směrová a výšková úprava koleje