KOLEJOVÉ STAVBY

Oprava přejezdů na traťovém úseku Litoměřice–Česká Lípa

Fotodokumentace

opravený přejezd v Trnovanech u Litoměřic

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o., SDC Ústí nad Labem »»

Doba realizace

V 2009

Finanční objem

5,2 mil. Kč

Cíl

oprava přejezdů Skalice u České Lípy a Trnovany u Litoměřic

Technický popis

výměna pražců, úprava kolejového lože, zřízení živičného přejezdu včetně žlábkových kolejnic ve Skalici a přejezdové konstrukce Strail, zřízení živičné vozovky k přejezdové konstrukci