KOLEJOVÉ STAVBY

Těžká a lehká střední oprava výhybek v žst. Litoměřice dolní nádraží

Fotodokumentace

oprava výhybek v žst. Litoměřice dolní nádraží, celkový pohled na hotové díložst. Litoměřice d. n., průběh svařování a seřizování hákového závěružst. Litoměřice d. n., pokládka dvojité kolejové spojky žst. Litoměřice d. n., hutnění mezipražcových prostor

Investor

České dráhy, a. s., SDC Ústí nad Labem »»

Doba realizace

V–VII 2004

Finanční objem

7,5 mil. Kč

Cíl

provedení komplexní opravy polepského zhlaví s maximem využití stávajícího materiálu

Technický popis

vyjmutí výhybek, částečná výměna pražců a ocelových součástí, zřízení štěrkového lože, navaření srdcovek a seřízení výhybek, zaštěrkování koleje a úprava geometrické polohy koleje