KOLEJOVÉ STAVBY

Těžká střední oprava traťové koleje na trati Obrnice–České Zlatníky

Fotodokumentace

zrekonstruovaná kolej na trati  Obrnice–České Zlatníky, nový stavtrať Obrnice–České Zlatníky, …trať Obrnice–České Zlatníky, …trať Obrnice–České Zlatníky, …trať Obrnice–České Zlatníky, …

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o., SDC Ústí nad Labem »»

Doba realizace

V–VI 2010

Finanční objem

9,5 mil. Kč

Cíl

oprava koleje v km 233,280–234,785

Technický popis

trhání, bagrování a pokládka 200 m koleje, souvislé strojní čištění 1200 m koleje, oprava přejezdu, úprava geometrické polohy koleje, svařování do bezstykové koleje, vybudování gabionové opěrné zdi, odtěžení a zřízení banketů