KOLEJOVÉ STAVBY

Těžká střední oprava 2. traťové koleje a související výměna pražců na trati Ohníč–Světec

Fotodokumentace

opravená kolej na trati Ohníč–Světec

Investor

České dráhy, a. s., »»

Doba realizace

IX–XII 2007

Finanční objem

7,99 mil. Kč

Cíl

oprava koleje a související výměna pražců

Technický popis

výměna betonových pražců v délce 656 m, strojní čištění štěrkového lože, zřízení bezstykové koleje, vyčištění příkopů