KOLEJOVÉ STAVBY

Oprava trati Praha Radotín – Odb. Tunel; odjezdová kolej

Fotodokumentace

Praha Radotín - oprava koleje; nový stavPraha Radotín - oprava koleje; nový stavPraha Radotín - oprava koleje; nový stav

Investor

SŽDC, s.o., OŘ Praha »»

Doba realizace

V 2013

Finanční objem

2,5 mil. Kč

Cíl

oprava koleje

Technický popis

souvislá výměna pražců; výměna kolejnic; zřízení bezstykové koleje; úprava GPK