KOLEJOVÉ STAVBY

Rekonstrukce koleje č. 2 Bohosudov–Teplice, nástupiště Proboštov

Fotodokumentace

nástupiště Proboštov, dokončené dílonástupiště Proboštov, …nástupiště Proboštov, …

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o., SDC Ústí nad Labem »»

Doba realizace

X–XII 2008

Finanční objem

1,5 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce nástupiště v žst. Proboštov

Technický popis

nástupiště v délce 170 m (demontáž původního, nové montované nástupiště z desek K 230 včetně rampy pro postižené a zábradlí)