KOLEJOVÉ STAVBY

Těžká střední oprava 1. traťové koleje Řehlovice–Trmice

Fotodokumentace

1. traťová kolej Řehlovice–Trmice, výměna kolejnic

Investor

České dráhy, a. s., SDC Ústí nad Labem »»

Doba realizace

III–IV 2005

Finanční objem

15,0 mil. Kč

Cíl

celková rekonstrukce kolejového lože a výměna bočně ojetých kolejnic včetně zřízení bezstykové koleje

Technický popis

strojní čištění kolejového lože, souvislá výměna kolejnic, pražců a upevňovadel, úprava geometrické polohy koleje, zřízení bezstykové koleje, úprava štěrkového lože do profilu