KOLEJOVÉ STAVBY

Rekonstrukce výhybek v žst. Řehlovice

Fotodokumentace

rekonstrukce výhybek v žst. Řehlovice, celkový pohled na zrekonstruované zhlaví

Investor

České dráhy, a. s., Stavební správa Praha »»

Doba realizace

XII 1999–IX 2000

Finanční objem

9,0 mil. Kč

Cíl

kompletní rekonstrukce výhybek ústeckého zhlaví

Technický popis

montáž nových výhybek na dřevěných pražcích včetně přípojných polí, vytržení výhybek strojem TLP 550, kompletní rekonstrukce štěrkového lože, pokládka výhybek strojem TLP 550 (po velkých celcích délky cca 35 m), úprava geometrické polohy koleje, stabilizace štěrkového lože