KOLEJOVÉ STAVBY

Oprava železničního svršku a spodku na trati Lysá nad Labem–Ústí nad Labem západ

Fotodokumentace

trať Lysá nad Labem–Ústí nad Labem západ, zrekonstruované kolejetrať Lysá nad Labem–Ústí nad Labem západ, původní stavtrať Lysá nad Labem–Ústí nad Labem západ, čištění koleje strojní čističkou

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o. »»

Doba realizace

XI 2010–VI 2012

Finanční objem

6,1 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce železničního svršku a spodku

Technický popis

Odstranění nánosů na pražcích a stezkách, čištění kolejového lože, úprava směrového a výškového uspořádání koleje, úprava stezek, oprava kamenného příkopu, odvodnění, čištění příkopů, krytí kabelů a údržba elektrické výstroje.