KOLEJOVÉ STAVBY

Rekonstrukce koleje Šluknov–Dolní Poustevna

Fotodokumentace

zrekonstruovaná kolej na trati Šluknov–Dolní Poustevna, nový stavtrať Šluknov–Dolní Poustevna, původní stavrekonstrukce koleje na trati Šluknov–Dolní Poustevna, průběh výstavby – rozhrnuté štěrkové ložerekonstrukce koleje na trati Šluknov–Dolní Poustevna, opravený most s gabionovou zdírekonstrukce koleje na trati Šluknov–Dolní Poustevna, nový stav s odvodňovacími železobetonovými žlaby

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o., SDC Ústí nad Labem »»

Doba realizace

VII–IX 2010

Finanční objem

30,5 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce koleje

Technický popis

rekonstrukce kolejového svršku 2331 m (5 úseků), včetně zřízení bezstykové koleje, odvodnění pláně 200 m, oprava dvou živičných přejezdů, oprava mostu v žst. Lipová u Šenova, rozšíření železničního tělesa pomocí pražcových rovnanin