KOLEJOVÉ STAVBY

Oprava železničního svršku a spodku na trati Ústí nad Labem–Děčín

Fotodokumentace

trať Ústí nad Labem–Děčín, opravené koleje včetně přejezdutrať Ústí nad Labem–Děčín, povodeň 2010trať Ústí nad Labem–Děčín, následky povodně 2010trať Ústí nad Labem–Děčín, stav po povodnitrať Ústí nad Labem–Děčín, zakládání gabionové zditrať Ústí nad Labem–Děčín, stav po opravě

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o. »»

Doba realizace

XI 2010–VI 2012

Finanční objem

17,9 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce železničního svršku a spodu a oprava mostních objektů po povodni

Technický popis

Práce na železničním svršku a spodku: čištění kolejového lože od naplavenin, výměna kolejového lože, trhání kolejových polí a pokládka nových, oprava a zřízení odvodnění železničního spodku, svařování a zřízení bezstykové koleje a úprava geometrické polohy koleje, oprava přejezdových konstrukcí a zařízení.

Práce na mostních objektech a propustech: pročištění propustů od naplavenin, odláždění koryt a kuželů kamennou dlažbou, sanace spodní stavby a betonových povrchů, dodatečné stažení konstrukcí, injektáže, statické zajištění zdiva, hydroizolace, výroba a osazení nového zábradlí.