KOLEJOVÉ STAVBY

Oprava přejezdových konstrukcí v obvodu ST ULTM

Fotodokumentace

Investor

Správa železniční dopravní cesty, s. o. »»

Doba realizace

VI 2012–XII 2012

Finanční objem

11,4 mil. Kč

Cíl

oprava přejezdů v obvodu Správy tratí ústecko-litoměřické

Technický popis

Odstranění stávajících přejezdových konstrukcí, odtěžení a zřízení nového štěrkového lože, montáž kolejových roštů, úprava geometrické polohy koleje, svařování kolejnic, montáž přejezdových konstrukcí STRAIL, UNIS, přejezdových panelů ChT, zřízení asfaltových povrchů v místě přejezdů a v jejich okolí.