KOLEJOVÉ STAVBY

Modernizace výhybkových jednotek a staniční koleje v žst. Ústí nad Labem Střekov (zhlaví III)

Fotodokumentace

rekonstrukce výhybek v žst. Ústí nad Labem Střekov, celkový pohled na opravenou skupinu výhybekžst. Ústí nad Labem Střekov, náročné nasazení traťové mechanizace – strojní čištění kolejového lože a trhání náhradních kolejových polí

Investor

ČD, s. o.

Doba realizace

IV–V 1992

Finanční objem

19,0 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce liché skupiny výhybek (6 ks) včetně pročištění štěrkového lože + těžká oprava 3. staniční koleje

Technický popis

Skupina šesti výhybek byla nahrazena inventárními kolejovými poli. Poté byl celý úsek pod výhybkami včetně přilehlé staniční koleje pročištěn strojní čističkou SČP 600.

První akce firmy.