KOLEJOVÉ STAVBY

Oprava žel. svršku a spodku v traťovém úseku Vrané nad Vltavou–Skochovice

Investor

České dráhy, a. s., SDC Praha »»

Doba realizace

IV 2003

Finanční objem

8,9 mil. Kč

Cíl

odstranění povodňových škod na tomto traťovém úseku

Technický popis

zřizování příkopů a banketů podél trati, rekonstrukce štěrkového lože, zřízení bezstykové koleje v délce 2000 m, oprava přejezdů