KOLEJOVÉ STAVBY

Oprava bezstykové koleje v úseku Žabokliky–Libočany

Fotodokumentace

mezistaniční úsek Žabokliky–Libočany, termitové svařování

Investor

České dráhy, a. s., SDC Ústí nad Labem »»

Doba realizace

VII–XII 2005

Finanční objem

9,3 mil. Kč

Cíl

uvedení celého mezistaničního úseku do normového stavu, zřízení bezstykové koleje a to vše za maximálního využití stávajícího materiálu

Technický popis

ojedinělá výměna dřevěných pražců a kolejnic, zřízení bezstykové koleje, čištění příkopů