MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Rekonstrukce místních komunikací, zlepšení infrastruktury obce Černěves

Fotodokumentace

obec Černěves, nová vozovka a autobusový přístřešekobec Černěves, nový asfalt. povrch a chodníky

Investor

Obec Černěves »»

Doba realizace

VII 2012–XI 2012

Finanční objem

4,5 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce komunikací v obci

Technický popis

bourání stávajících betonových chodníků a asfaltové vozovky; provedení nového VO a rozhlasu; zhotovení nosných a ložných vrstev ze štěrkodrti; pokládka nových obrubníků a zámkové dlažby chodníků; provedení nového živičného krytu vozovky; sadové úpravy podél komunikace; dodávka a montáž 2 autobusových přístřešků včetně ploch; dodávka a instalace laviček a košů