MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Statické zajištění komunikace I/20 v obci Chocenice

Fotodokumentace

statické zajištění komunikace v obci Chocenice; nový stavChocenice; provedení těžné železobetonové zdiChocenice; zeď s novou železobetonovou římsou

Investor

ŘSD ČR »»

Doba realizace

IX 2012–XI 2012

Finanční objem

3,4 mil. Kč

Cíl

statické zajištění komunikace pomocí nové opěrné zdi

Technický popis

výkop pro založení opěrné zdi a potrubí dešťové kanalizace, provedení tížné železobetonové zdi s obkladem z lomového kamene a železobetonovou římsou; provedení gabionové zdi s železobetonovou římsou; položení nové kanalizace vč. revizních šachet a vpustí; výroba a montáž zábradlí