MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Hřensko – lávky pro pěší přes řeku Kamenici v centrální části obce

Obnova po povodni v roce 2010

Fotodokumentace

Hřensko, nová lávka pro pěšíHřensko, lávka zničená povodnílávky v Hřensku, z průběhu výstavbylávky v Hřensku, z průběhu výstavbylávky v Hřensku, nový stavlávky v Hřensku, nový stavHřensko, nová lávka pro pěší

Investor

Obec Hřensko »»

Doba realizace

XI 2010–VI 2011

Finanční objem

5,7 mil. Kč

Cíl

výroba a instalace nových ocelových lávek

Technický popis

vypracování projektové dokumentace, nové železobetonové úložné prahy včetně sanace stávajících nábřežních zdí, výroba a osazení 4 ks ocelových lávek s dřevěnými podlahami a napojení na místní komunikace