MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Rekonstrukce komunikací v Libochovicích

Fotodokumentace

rekonstrukce komunikací v Libochovicích, nový stavrekonstrukce komunikací v Libochovicích, z průběhu výstavby

Investor

Město Libochovice »»

Doba realizace

IV–X 2006

Finanční objem

6,1 mil. Kč

Cíl

kompletní úprava městských komunikací a chodníků

Technický popis

likvidace rozbitého živičného povrchu včetně podkladních vrstev, zřízení nových podkladních vrstev, pokládka zámkové dlažby, výměna veřejného osvětlení