MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Regenerace panelového sídliště Družba v Litoměřicích

Fotodokumentace

regenerace sídliště v Litoměřicích, nový stavregenerace sídliště v Litoměřicích, nový stavregenerace sídliště v Litoměřicích, z průběhu výstavby

Investor

Město Litoměřice »»

Doba realizace

IV–VIII 2006

Finanční objem

12,9 mil. Kč

Cíl

zlepšení životního prostředí na sídlištním celku

Technický popis

zemní, výkopové a bourací práce včetně úpravy nivelety, rekonstrukce krytů komunikací z živic a zámkové dlažby, včetně podkladních vrstev, sanace betonových ploch, včetně systému vodotěsné izolace a litých asfaltů, výsadba zeleně v okolí obchodního centra, oprava dětského sportovního hřiště