MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Výstavba parku „U Hvězdárny” v Litoměřicích

Fotodokumentace

park „U Hvězdárny” v Litoměřicích, dokončené dílopark „U Hvězdárny” v Litoměřicích, průběh výstavby – zřizování biotopických jezírekpark „U Hvězdárny” v Litoměřicích, průběh výstavby – zřizování biotopických jezírekpark „U Hvězdárny” v Litoměřicích, průběh výstavby – tvorba kamenného molapark „U Hvězdárny” v Litoměřicích, průběh výstavby – zřizování biotopických jezírekpark „U Hvězdárny” v Litoměřicích, můstek přes umělý potokpark „U Hvězdárny” v Litoměřicích, dokončené dílo – pohled z jihozápadního okraje parkupark „U Hvězdárny” v Litoměřicích, umělecké dílo z dílny Barbory Hubené – centrální odpočívadlo s větrnou věžípark „U Hvězdárny” v Litoměřicích, vstupní brána do atriapark „U Hvězdárny” v Litoměřicích, celkový pohled z jižního cípu parku – vlevo budova vodárny, vpravo růžová zahradapark „U Hvězdárny” v Litoměřicích, celkový pohled – uprostřed budova takzvané hvězdárnypark „U Hvězdárny” v Litoměřicích, noční pohledpark „U Hvězdárny” v Litoměřicích, noční pohledpark „U Hvězdárny” v Litoměřicích, vizualizace umístění parku do historického centra města

Investor

Město Litoměřice »»

Doba realizace

XII 2006–VI 2008

Finanční objem

20,0 mil. Kč

Cíl

vybudování klidové zóny na zanedbaném pozemku o rozloze cca 8 500 m2 na okraji historického centra města; parkové úpravy

Technický popis

Prostor parku tvoří víceúrovňové terasy, dvojice biotopických jezírek, travnaté plochy doplněné okrasnými rostlinami – vše s automatickým zavlažovacím systémem – a mlatové pěší cesty. Sochařské a kovářské doplňky (pítko, brána, lávka atp.) vhodně dotváří celou zónu. Návštěvníci zde najdou hřiště na petangue, šachy, skákacího panáka, množství laviček včetně originálního centrálního odpočívadla s větrnou věží. V noci je celá oblast efektně nasvícena.
Stavba jako celek zahrnovala vybudování dlážděného parkoviště, rekonstrukci atria, opravu kapličky a budovy vodárny. Park byl navržen jako průchozí tak, že zároveň umožňuje propojení sousedních částí města.

Park byl v lednu 2012 přejmenován na Park Václava Havla.

Výstavba parku „U Hvězdárny” v Litoměřicích další » informace náhled projektu náhled » projektu