MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Provedení oprav komunikací na Kocandě v Litoměřicích

Fotodokumentace

rekonstrukce městské komunikace v Litoměřicích, světelný přechod pro chodcerekonstrukce městské komunikace v Litoměřicích, předání a převzetí stavbyrekonstrukce městské komunikace v Litoměřicích, z průběhu výstavbyrekonstrukce městské komunikace v Litoměřicích, z průběhu výstavbyrekonstrukce městské komunikace v Litoměřicích, z průběhu výstavby

Investor

Město Litoměřice »»

Doba realizace

VII–VIII 2004

Finanční objem

6,7 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce cca 1 km dlouhé městské komunikace včetně přilehlých chodníků a bezpečnostních opatření před 6. základní školou

Technický popis

rekonstrukce místních komunikací na sídlišti Kocanda v Litoměřicích, rekonstrukce chodníků, sadové úpravy, zřízení prvního světelného přechodu v ČR