MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Výstavba komunikací v Litoměřicích – ulice Višňová a Meruňková

Fotodokumentace

výstavba komunikací v Litoměřicích, Meruňková ulice – nový stavvýstavba komunikací v Litoměřicích, Višňová ulice – nový stavvýstavba komunikací v Litoměřicích, Meruňková ulice – původní stavvýstavba komunikací v Litoměřicích, Višňová ulice – z průběhu výstavby

Investor

Město Litoměřice »»

Doba realizace

IX 2003, III–IV 2004

Finanční objem

5,0 mil. Kč

Cíl

zřízení nové městské komunikace v oblasti nově zastavěné části

Technický popis

přeložky sítí veřejného osvětlení, telefonu, kabelové televize, elektřiny a plynu, celková stavba ulice, úpravy okolních ploch a přilehlých pozemků včetně sadových úprav