MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Inženýrské sítě na Miřejovické stráni v Litoměřicích

Fotodokumentace

výstavba inženýrských sítí v Litoměřicích, Miřejovická stráň – nový stavvýstavba inženýrských sítí v Litoměřicích, Miřejovická stráň – nový stav

Investor

Město Litoměřice »»

Doba realizace

IX 2008–VIII 2009

Finanční objem

6,7 mil. Kč

Cíl

vybudování inženýrských sítí pro novou bytovou výstavbu

Technický popis

zemní práce (sejmutí ornice, výkopy pro nové komunikace), výstavba jedné větve plynovodu včetně přípojek, úprava kanalizace a napojení nového systému odvodnění komunikací do kanalizace, vytvoření komunikací ze zámkové dlažby a živice včetně podkladních vrstev a odvodnění, osazení dopravního značení, výsadba stromů a zeleně včetně parkových úprav, vytvoření podezdívek ze ztraceného bednění