MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Cyklistická stezka Litoměřice–Třeboutice

Fotodokumentace

cyklistická stezka Litoměřice–Třeboutice, dokončené dílo

Investor

Město Litoměřice »»

Doba realizace

VIII–X 2007

Finanční objem

5,5 mil. Kč

Cíl

vybudování II. etapy cyklostezky

Technický popis

rozsáhlé zemní práce v místech budoucí trasy, zřízení štěrkových plání a následných živičných krytů cyklostezky, zpevnění břehu Labe zatravňovacími rohožemi, parkové úpravy v okolí cyklostezky