MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Oprava tenisových kurtů po povodni v červnu 2013

Fotodokumentace

tenisové kurty v Litoměřicích po opravěoprava tenicových kurtů v Litoměřicích; odstranění naplaveninoprava tenicových kurtů v Litoměřicích; podkladní beton

Investor

Tělovýchovná jednota Slavoj Litoměřice »»

Doba realizace

IX 2013

Finanční objem

1,6 mil. Kč

Cíl

oprava tenisových kurtů po povodni

Technický popis

odstranění naplavenin na dvorcích; odvoz přebytečného materiálu; vyrovnání podloží; zřízení podkladního betonu; zhotovení antukového krytu; osazení plotu u dvorce; opěrné ploty a sítě; oprava a montáž dřevěného altánu; rekonstrukce sprch a šaten