MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Rekonstrukce schodů k řece Ohři

Fotodokumentace

schody k řece Ohři v Lounech, dokončené dílo

Investor

Město Louny »»

Doba realizace

IX–X 2007

Finanční objem

1,95 mil. Kč

Cíl

rekonstrukce schodů a přilehlého okolí

Technický popis

vybourání stávajícího dlážděného schodiště, odstranění narušené opěrné zdi přilehlého parku, stavba nového žulového schodiště, stavba opěrné opukové zdi, zhotovení nového veřejného osvětlení, rekonstrukce okolních parkových ploch