MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Úprava křižovatky Nerudova - Nezvalova, Litoměřice

Fotodokumentace

křižovatka, nová stav křižovatka, zemní práce a zřízení podkladových vrstev

Investor

Město Litoměřice »»

Doba realizace

IX 2015

Finanční objem

1,0 mil. Kč

Cíl

Úpravy komunikačních a chodníkových ploch, úpravy dopravního značení.

Technický popis

Vybourání starého asfaltového krytu a chodníků, odtěžení stávajícího podkladu, instalace nové uliční vpusti, nový podklad z mechanicky zpevněného kameniva, podklad z kameniva spojeného s cementem, položení chodníků ze zámkové dlažby, obrubníků, zhotovení asfaltového krytu vozovky, úprava veřejného osvětlení, úprava vodorovného a svislého dopravního značení.