MĚSTSKÉ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Cyklistická stezka v Nymburce

Fotodokumentace

cyklistická stezka na levém břehu Labe v Nymburce, dokončené dílocyklistická stezka na levém břehu Labe v Nymburce, montáž obrubníků

Investor

Město Nymburk »»

Doba realizace

IX–XI 2007

Finanční objem

4,45 mil. Kč

Cíl

vybudování I. etapy cyklostezky na levém břehu Labe

Technický popis

odtěžení stávající nevhodné geologie v trase cyklostezky a její náhrada novými štěrkovými vrstvami, vytvoření dešťového kanalizačního systému, pokládka přídlažby a obrubníků, vytvoření nosných štěrkových vrstev komunikace, pokládka živičného souvrství, osazení dopravních značek, terénní úpravy krajnic